Znajdziesz nas w Google+
top
logo

TERAZ GOŚCIMY :

Naszą witrynę przegląda teraz 303 gości i 1 użytkownik 
  • weddingcoll
Użytkowników : 21367
Artykułów : 3590
Odsłon : 10831162

REJESTRACJA

LOGOWANIE


feed-image Substrybuj tą stronę
Strona startowa Interpretacje organów podat. Koszty uzyskania przychodów - dwie umowy o pracę podpisane z jednym zakładem
Koszty uzyskania przychodów - dwie umowy o pracę podpisane z jednym zakładem PDF Drukuj Email
Blok tematyczny - Interpretacje organów podatkowych
Wpisany przez Jerzy Jarosiński   

Koszty uzyskania przychodów - dwie umowy o pracę podpisane z jednym zakładem


BI/415-0580/07
PB/OPD/415-34/07/MC


Postanowienie
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wejherowie

 Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja   podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 07.03.2007r., uzupełnionego pismem z dnia 04.04.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie wysokości kosztów uzyskania przychodów z tytułu dwóch stosunków pracy w jednym zakładzie pracy

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie
stwierdza, że
stanowisko Podatnika w niniejszej sprawie jest prawidłowe w odniesieniu  do opisanego  stanu faktycznego.


Uzasadnienie


 Podatnik w 2005 i 2006 roku pracował w jednym zakładzie pracy na podstawie dwóch stosunków pracy tj:
1. umowy o pracę na czas nieokreślony (cały etat)
2. umowy o pracę od 01.08.2004r. -  31.07.2005r., 01.08.2005r. - 31.07.2006r., i od 01.08.2006r.  na czas nieokreślony (2/8 etatu).
Zakład pracy naliczył Podatnikowi koszty uzyskania przychodów w następujących kwotach za poszczególne lata:
- z tyt. umowy o pracę na cały etat w 2005 i 2006 roku w kwocie 1.533,84zł rocznie
- z tyt. umowy o pracę na 2/8 etatu w 2005 roku w kwocie 255,64zł a w 2006 roku w kwocie 1.278,20zł.
Miejsce Jego stałego zamieszkania leży poza miejscowością w której znajduje się zakład pracy. Podatnik nie uzyskuje dodatków za rozłąkę i nie dysponuje żadnymi dokumentami (biletami okresowymi imiennymi) potwierdzającymi poniesione wydatki na dojazdy do pracy.
 Wątpliwość Podatnika sprowadza się do ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów z tytułu zatrudnienia w jednym zakładzie pracy na podstawie dwóch stosunków pracy w 2005 i 2006 roku.
 Zdaniem Podatnika, w powołanym wyżej okresie przysługują mu koszty uzyskania przychodów za każdy rok podatkowy w kwocie 2.300,94zł niezależnie od wysokości kosztów uzyskania przychodów naliczonych przez pracodawcę.
 Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1  ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą, w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 roku,  kosztem uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 23 ustawy.
 Stosunek pracy jest jednym ze źródeł przychodu, co wynika z art. 10 ust. 1 w/w ustawy. Wysokość kosztów uzyskania przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej uregulowana została art. 22 ust. 2 tej ustawy, w którym koszty określone są ryczałtem                              w maksymalnych kwotach w stosunku miesięcznym i rocznym.
Zgodnie z art. 22 ust. 2  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,  w brzmieniu obowiązującym w 2005 i 2006 roku, koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, w przypadku gdy:
 1) podatnik uzyskuje przychody od jednego zakładu pracy - wynoszą 102 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.227 zł,
 2) podatnik uzyskuje przychody równocześnie od więcej niż jednego zakładu pracy - nie mogą przekroczyć łącznie 1.840 zł 77 gr za rok podatkowy,
 3) miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę - wynoszą 127 zł 82 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1.533 zł 84 gr,
 4) podatnik uzyskuje przychody równocześnie od więcej niż jednego zakładu pracy, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę - nie mogą przekroczyć łącznie 2.300 zł 94 gr za rok podatkowy.
 W myśl art. 22 ust. 11 ustawy, w brzmieniu obowiązującym w 2005 i 2006 roku, jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone w ust. 2 są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.
 Dla celów ustalania kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy przyjąć należy, iż pracownikowi, który zawarł z jednym zakładem pracy kilka umów o pracę, przysługują koszty uzyskania tak, jak z każdego odrębnego zakładu pracy.
 W przedstawionym stanie faktycznym Podatnik pracuje na podstawie dwóch stosunków pracy w jednym zakładzie pracy znajdującym się w innej miejscowości niż Jego miejsce zamieszkania. Podatnik nie otrzymuje dodatków za rozłąkę i nie posiada imiennych biletów na dojazdy do pracy. A zatem do wysokości kosztów uzyskania przychodów Podatnika w 2005 i 2006 roku ma zastosowania z art.22 ust. 2 pkt 4 ustawy. W opisanym przypadku zakład pracy zobowiązany jest do zastosowania „podwójnych” kosztów uzyskania przychodów, zaś Podatnik w zeznaniu rocznym za 2005 i 2006 rok zobowiązany jest do ograniczenia kosztów uzyskania przychodów do kwoty 2.300,94zł.  A zatem stanowisko Podatnika, iż przysługują mu koszty w kwocie 2.300,94zł zarówno w roku podatkowym 2005 jak i 2006 niezależnie od wysokości kosztów uzyskania przychodów naliczonych przez pracodawcę, należało uznać za prawidłowe. Nadmienić także należy, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku zatrudnienia pracownika na podstawie kilku umów o pracę (zawartych zarówno z tym samym lub kilkoma pracodawcami) nie przewidują ograniczenia ustalania kosztów uzyskania przychodów przez płatnika w ciągu roku podatkowego, a stanowisko zaprezentowane przez Organ podatkowy w niniejszym postanowieniu znajduje potwierdzenie w wyjaśnieniach Ministra Finansów z dnia 24 marca 1995r. znak PO5/9-0261/95 oraz   z dnia 29.04.2005r. nr PB5/MC-033-50-736/05.

 W tym stanie faktycznym i prawnym postanowiono jak w sentencji. 

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

AKTY PRAWNE

Ustawy_kodeksy_1.jpg

NIEZBĘDNIK

Niezbednik_Forum_Gospodarcze_3.jpg

Biuro rachunkowe

fig1.JPG

. . Informator budowlany

Forum_gospodarcze_Informator3.JPG

Gold & Day

BANER 1.jpg

Firma w Bielsku

Firma_w_ Bielsku_2.JPG

Platforma Familo

Familo_jurekjaro2.jpg

PSL - Bielsko

psl2.JPG

Współpracujemy z:

wspolpraca_1.jpg
firmy_net_215x77.jpg


301012 160x600_brand_preview_v2 Image Banner 160 x 600

bottom
top

Najnowsze artykuły

Najczęściej czytane

Warto odwiedzić

Zobacz też:


bottomCopyright ©  2009-2014 Forum Gospodarcze - portal dla ludzi biznesu